Thank you to Tim Jones and Tina Boycott from Wrexham Music Co-operative for arranging this video! Great seeing so many pupils being part of this Virtual Choir.

Diolch yn fawr i Tim Jones a Tina Boycott o Cerdd Cydweithredol Wrecsam am drefnu y rhithgor yma! Sain hyfryd. Diolch / Thank you