Cerdd Cydweithredol Wrecsam

Gweledigaeth newydd am ddarparu cerdd yn Wrecsam
Logio i mewn i OpusLlogi Gwersi Cerdd Ar-lein

Covid-19: Diweddariad i holl Ensemblau CCW

Rydym yn cadw llygad barcud ar ymlediad y feirws COVID-19 ac yn asesu ei effaith ar weithgarwch ein gwasanaeth cerdd.

Ar sail yr wybodaeth a’r cyngor sydd ar gael, rydym yn rhoi’r gorau i bob addysgu teithiol mewn ysgolion o ddydd Llun, Mawrth 23ain, 2020 – a byddwn yn rhoi’r gorau i holl ymarferion ensembl gan ddechrau ddydd Llun, Mawrth 16eg, 2020.

Gan fod y sefyllfa’n datblygu, rhaid i ni ofalu am iechyd a gofal ein disgyblion, aelodau a staff, ac felly byddwn yn dal i asesu y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth y DG ac Iechyd Cyhoeddus Cymru a’i effaith ar ein gwasanaeth cerdd.

Cofiwch y bydd ein gwersi’n ailddechrau mor fuan â phosibl, a’n bod yn bwriadu cynnal pob ymweliad a drefnwyd cyn diwedd tymor yr haf.

Byddwn yn cyhoeddi diweddariadau pellach ar ein gwefan.

Cwmni dim-am-elw yw Cerdd Cydweithredol Wrecsam sy’n darparu hyfforddiant cerdd safonol yn ardal Wrecsam.

Cynhelir y Corff Cydweithredol gan yr athrawon er lles holl ddisgyblion Sir Wrecsam ac fe’i rheolir gan Heather Powell, a thîm gweinyddol profiadol.

Rydym yn darparu hyfforddiant ar ystod eang o offerynnau a llais, gan anelu i ddatblygu potensial cerddorol pob disgybl yn unol â’u hanghenion a’u dyheadau unigol.

Rydym yn cynnig golwg newydd ar ddarpariaeth cerdd ledled y sir fel rhan o grŵp cynyddol o gyrff cydweithredol cerdd yng ngogledd Cymru.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r sefydliadau canlynol: